วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่21 ตุลาคม 2565 น.ศ.พระปกเกล้าลง พื้นที่จังหวัดอ่างทอง
 ทีมเยาวชน Seed Thailand โดยการสนับสนุนของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE กองทัพไทย และบริษัท RBS จัดถุงยังชีพ 300 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอ่างทอง
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ