วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมืองพัทยาวางมาตรการรับเปิดเทอม
ชลบุรี-เมืองพัทยาเตรียมแผนรับเปิดภาคเรียนใหม่ปลายปี 65 วางมาตรการป้องกันความปลอดภัยเด็กนักเรียนและพนักงานครูในสังกัดเมืองพัทยา
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้เตรียมการรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ปลายปี 2565 โดยได้กำหนดมาตรการให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาดูแลความปลอดภัยในภายพื้นที่ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียน 

พร้อมดำเนินการรักษาความปลอดภัยช่วงเปิดภาคเรียนในการเข้มงวดเฝ้าระวัง การเข้า-ออก สถานศึกษาของบุคคลภายนอก โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. รวมทั้งกำหนดให้มีเวลาเปิด- ปิด โรงเรียนในทุกวันที่มีการเปิดการเรียนการสอน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจบุคคลที่เข้าผ่านเข้า-ออก และจะห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกในโรงเรียนช่วงที่มีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด

อีกทั้งให้มีการจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและพนักงานครูในสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและพนักงานครูในสถานศึกษา วางแผน ป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล

และให้โรงเรียนประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักเรียนในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและเวลาหลังเลิกเรียน ตลอดจนโรงเรียนต้องมีพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) สำหรับกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียน 

และให้โรงเรียนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ และให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา เสริมสร้างการสอนทักษะการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ต่างๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้สถานศึกษาจัดให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้วย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ