วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

...ข่าว."พรรคเศรษฐกิจไทย" 
.....รวบรวมโดย...
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8 
ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)( คณะที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์ นโยบาย ดร. วิชิต  ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย)
    (คลิปข่าว.ช่วงที่ 1)
   >วันที่ 9 กันยายน 2565
 แถลงข่าว ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ พรรคเศรษฐกิจไทย
 (คลิปข่าว.ช่วงที่ 2)
  >วันที่ 10 กันยายน 2565 
ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับราษฎรบ้านย่านซื่อ บ้านรวมไทย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาช้างป่าลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและทำร้ายประชาชน
 >วันที่ 11กันยายน 2565 
ประชุมร่วมกับราษฎรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับฟังและแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ
   (คลิปข่าว.ช่วงที่ 3)
 >วันที่ 16 กันยายน 2565
 ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาช้างป่า เพื่อหาแนวทางพัฒนาไปดูแหล่งท่องเที่ยวต่อไป.
            .....................
>ตารางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เดือนตุลาคม 2565
> วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น.
 ประชุมร่วมกับราษฎรบ้านย่านซื่อ บ้านรวมไทย กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาช้างป่าโดยให้ประชาชนรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 
  >วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ชุมชนเมืองจังหวัดประจวบ เพื่อรณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงอ่าวประจวบ และรณรงค์ไม่ให้ประชาชนปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวประจวบ เพื่อพัฒนาอ่าวประจวบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวประจวบอย่างยั่งยืน.
....รวบรวมข่าวโดย
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ
มือถือID line 064-516-6794
 มือถือID line 090-917-3259
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ