วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"บิ๊กหยิม ยุทธนา" นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม "เพชรบุรีมาราธอน " ครั้งที่ 3/2565
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี  (ประธานคณะทํางานฝ่ายจัดการแข่งขัน เพชรบุรีมาราธอน) ประชุมคณะทํางาน ประชุมครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอํา  เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดการแข่งขัน "เพชรบุรี มาราธอน" ในวันอาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักวิ่งอย่างเต็มที่ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการในวันนี้ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง คาดว่าจะมีนักวิ่งมาราธอน จากทั่วประเทศ มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ของจังหวัดเพชรบุรี หรือเทียบเท่าระดับประเทศก็ว่าได้

#สมาคมชาวเพชรบุรี 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ