วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อหอการค้าคัดค้านทำเหมืองแร่ หวั่นผลกระทบชาวบ้าน
          มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65  นายปิยะพงษ์ แสนต่างใจ  ตัวแทนชาวบ้านตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เดินทางมายื่นหนังสือต่อหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เพื่อคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ หลังมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่หินทราย บริเวณพื้นที่สีเขียว และยังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารด้วย
          นายปิยะพงษ์ แสนต่างใจ  ตัวแทนชาวบ้าน  ให้ข้อมูลว่า  ได้มายื่นหนังสือคัดค้านการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ ให้กับหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร โดยประชาชนที่ทำกินใกล้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเวลามีการระเบิดหิน เศษหินและฝุ่นควัน ในการทำเหมืองแร่ไปกระทบกับการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ และพื้นที่ดังกล่าวกำลังสร้างถนนเศรษฐกิจ 4 เลน และจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพ ศูนย์หัวใจ และห่างจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ประมาณ 2-3 กิโลเมตร และมีวัดป่าถ้ำตาดาที่อยู่บนเขา ห่างจากเหมืองแร่ประมาณ 600 เมตร ถ้าเหมือแร่เกิดขึ้นมา การสัญจรบนถนนมีรถบรรทุกหนัก ถนนสร้างไม่กี่ปีก็พัง และฝุ่นจากการใช้รถใช้ถนนของรถบรรทุกหิน และฝุ่นควันจาการระเบิดหิน จะมีเศษหินกระเด็น เพราะชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวเขตเหมือง  อีกทั้งประชาชนที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร  ถ้ามีการระเบิดหินให้ขนคน ขนสัตว์เลี้ยง และสิ่งของอื่น ๆ ออกจากพื้นที่ที่ระเบิดหินออกให้หมด
          ด้านนายสมศักดิ์ สีบุญเรือง  เลขานุการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า  ชาวบ้านมายื่นเรื่องเหมืองหิน มายื่นเรื่องไว้เพื่อให้หอการค้าพิจารณา และจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมจังหวัดในการประชุม ครอ. กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร โดยพื้นที่ตรงนั้นกำลังจะเป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลมุกดาหาร แห่งที่ 2  เพราะกำลังผลักดันจังหวัดรองรับความเจริญที่จะมา ให้เป็นโรงพยาบาลระดับสูงภายใน 5 ปี และโรงพยาบาลเก่ายังคงไว้และขยายออกไปเป็นแห่งที่ 2 ต่อไปก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมจังหวัดมุกดาหารต่อไป
          สำหรับพื้นที่ทำเหมืองแร่หินทรายจะมีการระเบิดหิน ชาวบ้าน 8 หมู่บ้านได้รับผลกระทบ  ได้แก่ บ้านหนองหอย หมู่ 6 , หมู่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ 4 บ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ 5 บ้านคำตุนาง หมู่ 1 ตำบลมุกดาหาร และบ้านคำฮี หมู่ 7 บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ 12 และบ้านแก่นเต่า หมู่ 6 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 58 ไร่ 3 งาน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่กำลังจะขอสัมปทานเหมืองแร่หินทราย ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สีเขียว พื้นที่ถนน 4 เลนตัดผ่าน และอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร   นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าว มีวัด โรงเรียน โรงพยาบาลมุกดาหาร แห่งที่ 2 ที่กำลังมีโครงการก่อสร้างเร็ว ๆ นี้ และสถานีเรือบกอีกด้วย

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย                             รายงานข่าว                        

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ