วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทัศนศึกษา 
ณ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ และคุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ  ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ