วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"คนไทยไม่ทิ้งกัน" ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี
ส่งมอบน้ำใจไม่มีที่สิ้นสุด  ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นางสาวรัสริณทร์ แก้วกว้าง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำทีมชมรมจิตสาธารณะ 
ซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่นฯในพื้นที่ เดินหน้าโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ตามปณิธานองค์กร "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน" ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ภายใต้โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกันให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นายก อบต.ท่าอิฐ , นายสยาม ธีรภาพสถาพร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อบต.ท่าอิฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าอิฐ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชาวตำบลท่าอิฐผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ