วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รายงานพิเศษ
ตำรวจแพร่ ต้องทำได้ พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.ภ.จว.แพร่เข้มนโยบาย 3 ร. รวดเร็ว รอบคอบ ระเบียบวินัย
   พล.ต.ต. ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.ภ.จว.แพร่ ได้มอบนโยบายให้แก่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมาโดยเน้นนโยบาย 3 ร. ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รวดเร็ว รอบคอบ ระเบียบวินัย ภายใต้ สโลแกน ตำรวจแพร่ต้องพัฒนา การพัฒนา โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการทำงาน มีการรวบรวมข้อมูลในทุกด้านเพื่อมาป้องกันอาชญากรรม ด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในการทำงานเชิงรุก 5 นโยบาย
  1.นโยบายด้านงานป้องกันปราบปราม สายตรวจต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญเช่น ร้านทอง ตู้ ATM หรือร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ให้ขยันไปตรวจพื้นที่สลับกับเจ้าหน้าที่จราจรที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจร เมื่อสายตรวจได้รับแจ้งเหตุ ให้รีบไปที่เกิดเหตุพร้อมคู่บัดดี้ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน ที่สำคัญการปฏิบัติงานการแต่งกายต้องถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2.นโยบายด้านงานสืบสวนจัดให้มีการประชุมคดีในทุกวันอังคาร ให้มีการทำ CCTV Map ทุกสถานีตรวจสอบกล้องให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บข้อมูล ประวัติของผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัย คนร้ายไว้ในคอมพิวเตอร์ เมื่อมีเหตุจัดชุดเก็บข้อมูลในกล้องเพื่อดูเบื้องต้น จัดสืบสวนเวรเข้าเวรคู่กับร้อยเวรสอบสวนและให้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการสืบสวนคดีออนไลน์
  3.นโยบายด้านงานจราจร ให้มีการปล่อยแถวทุกเช้า เข้าประจำจุดหน้าโรงเรียน เมื่อมีอุบัติเหตุรีบเข้าไปช่วยเหลือ แจ้งโรงพยาบาลรับคนเจ็บ และจัดการจราจรอย่าให้ติดขัด รถนำขบวนให้สำรวจเส้นทางก่อน มีการซักซ้อมและให้ดูจุดกลับขบวนรถ ให้สามารถกลับรถในขบวนได้รวดเร็ว ไม่เกิดการติดขัด
 4.นโยบายด้านงานสอบสวน ให้ร้อยเวรให้การช่วยเหลือประชาชน รีบทำ รีบแก้ไข รับเรื่องทำทันที ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง งานสอบสวนต้องรวดเร็ว ละเอียด รอบคอบ ทุ่มเท ถึงที่เกิดเหตุให้เร็ว การใช้วาจาสุภาพนุ่มนวล ช่วยกันเร่งรัดคดี และคดีออนไลน์
  5.นโยบายด้านงานถวายความปลอดภัย หรือ ถปภ. และจิตอาสา การถวายความปลอดภัยต้องให้สมพระเกียรติ เกิดการปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามพระราชประสงค์ ส่วนงานจิตอาสา ประกอบด้วย งานจราจรความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุ งานจิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ ประกอบด้วย การป้องกันน้ำท่วม ภัยแล้ง การช่วยเหลือประชาชน งานคอยช่วยเหลือ Local cat ใให้แต่ละสถานีจัดกิจกรรมจิตอาสที่ เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังให้ทุกสถานีตำรวจดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำให้สะอาด ตัดหญ้า ทาสีให้สวยงาม

จิราภรณ์ ศิริทิชากร/แพร่
ทีมข่าวภูมิภาค
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ