วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ยกระดับ
จริยธรรมสื่อในอาเซียน
      สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 ที่เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย

โดยมีสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม 7 ประเทศ ได้แก่
อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย และกัมพูชา ส่วนตัวแทนจากสิงคโปร์และเมียนมาไม่ได้มาร่วมประชุม

      สำหรับตัวแทนสื่อมวลชนไทยที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล
เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน,
นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, และนายกฤษติน นิลมานนท์ คณะทำงานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

      การประชุมใหญ่กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน มีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นประธานดำเนินการประชุม ตัวแทนองค์กรสื่อแต่ละประเทศได้รายงาน สถานการณ์ของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ตลอดจนการปรับตัวในช่วงเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 และการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนผ่าน

      หลังการประชุม ในที่ประชุมได้มีแผนปฏิการ
ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่ออกเป็น “ปฏิญญาบาหลี 2022” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจของสื่อมวลชนในอาเซียน
เกี่ยวกับสถานการณ์โลกและอาเซียน รวมทั้งรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสาร และกระชับความร่วมมือในการยกระดับจริยธรรมสื่อของประเทศสมาชิก นอกจากนี้แต่ละประเทศได้เสนอกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อระหว่างประเทศ สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดภาพข่าวอาเซียนในปี 2566

       จากนั้นนายกสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนคนใหม่ ต่อจากนายเทพชัย./

#สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(CTJ)
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ