วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 6 กันยายน  2565  เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ,พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.อก.ภ.5 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค 5 รวมพลังกันทำ Big Cleaning ในบริเวณตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งได้รับผลกระทบการเหตุอุทกภัย น้ำท่วมสูง 
พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 และผู้บังคับบัญชาของ ภ.5 ได้มีความเป็นห่วงใย จึงได้ร่วมกันมอบสิ่งของช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจซึ่งได้ผลกระทบดังกล่าว

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย  ผบช.ภ.5 คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมคณะแม่บ้านในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดโรงครัวสนามประกอบเลี้ยงเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 4
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ