วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ปทุมธานี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ สั่งทุกหน่วยร่วมมือป้องกัน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

 วันนี้ (6 ต.ค.65) เวลา 14.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำ ทั้งส่วนกลาง และในพื้นที่ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานี จากนั้นคณะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ วัดโบสถ์ อ.สามโคก ตรวจระดับน้ำและการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ จากนั้นไปต่อยัง อบต.กระแชง อ.สามโคก พบปะประชาชนในพื้นที่ ให้กำลังใจและติดตามการทำงานของทีมงานขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ซึ่งช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีที่จัดทีมนักศึกษามาให้ความรู้ บริการช่วยเหลือชาวบ้านเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่นเปลี่ยนผ้าเบรค ถ่ายน้ำมันเครื่อง และกลุ่มจิตอาสาร่วมกันกรอกกระสอบทราย ก่อนจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี 
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการและกำชับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ รับมือทันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
สำหรับจังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด 7 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอธัญบุรี  อําเภอคลองหลวง  อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอสามโคก และอําเภอหนองเสือ รวม 60 ตําบล 345 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตําบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนตําบล 37 แห่ง
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากมีฝนตกหนักและมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลอง ในพื้นที่ชั้นในและชั้นนอกของจังหวัดปทุมธานี เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา ของราษฎร ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2565 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวน 5 อำเภอ 
45 ตำบล 166 ชุมชน 264 หมู่บ้าน 70,958 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565) ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี / อำเภอสามโคก / อำเภอลำลูกกา / อำเภอธัญบุรี / อำเภอคลองหลวง โดยแยกเป็นการเกิดจากน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา มีผลกระทบ 2 อำเภอ 21 ตำบล 56 หมู่บ้าน 8 ชุมชน รวม 4,926 ครัวเรือน เป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด  ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ใช้ถนนเป็นแนวคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีความยาว 30 กิโลเมตร ระดับความสูง 3 – 3.5 เมตร ตั้งแต่ อำเภอเมืองปทุมธานี – อำเภอสามโคก  เกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ชั้นใน ทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์  มีระดับน้ำสูงขึ้น มีผลกระทบ 4 อำเภอ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี / อำเภอธัญบุรี / อำเภอคลองหลวง / อำเภอลำลูกกาโดยการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย จำนวน    5  อำเภอ  (ธัญบุรี / คลองหลวง / ลำลูกกา / เมืองปทุมธานี / หนองเสือ) 24  ตำบล   227 หมู่บ้าน   179 ชุมชน  จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จังหวัดปทุมธานี ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เสริมคันดิน/จัดหากระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วม จัดทำสะพานไม้/โป๊ะแพลอยน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง แจกจ่ายถุงยังชีพ/เครื่องอุปโภคบริโภค/ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับครัวเรือนผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ตลอดจนจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ การสำรวจและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าในจุดเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมถึง และอื่นๆ 
 อย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานียังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากต้องติดตามสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลง รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจังหวัดจะประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ขนของขึ้นที่สูง ไว้ล่วงหน้า
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ