วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชลบุรีจัดจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึก ร.9
ชลบุรี-จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
            
วันที่ 12 ต.ค.65 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสวนสุขภาพ หมู่4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม
          
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

โดยจัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ ทาสีไหล่ทาง (สีขาว – แดง)ทำความสะอาดแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสวนสุขภาพ หมู่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป   
สนับสนุนโดย 
   รายงานข่าว 

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ