วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กอ.รมน.จังหวัด สุพรรณบบุรี
วันที่ 12 ต.ค. 65  เวลา 14.30 น. พ.อ.ผ่านศึก อนันตพงษ์  รอง.ผอ. รมน.จว.ส.พ. ( ท )  มอบหมายให้ พ.ต.รักเกียรติ  สีเดือน  รอง หน.การข่าว 
  ร.อ.ไกรศร  อ่ำเกิด  หน.ชุด ชรต.126  จ.ส.ท. สุชาติ ทัพเจริญ  ส.อ.อภิวัฒน์ สุดตา   ส.อ.วนัส  เฟื่องฟู   พล.อส.จิรัฎฐ์  อินทร์ปัญญา ชรต 126  ร่วมกับ  ตรวจคนเข้าเมือง จ.สุพรรณบุรีตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ    การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและหอพัก /บ้านพัก / ห้องเช่า ในกลุ่มเป้าหมายของสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการรีไซเคิล  เลขที่ 253 หมู่ 1  ตำบล วัดดาว อำเภอ บางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตรวจสอบพบแรงงานไทยจำนวน 1 ราย แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ชาย จำนวน 3 ราย  ตรวจสอบเอกสารประจำตัวถูกต้อง  เอกสารการทำงานถูกต้อง   ตรวจการใช้แรงงานหญิงและเด็กไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ไม่ให้รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงานและช่วยชี้เบาะแสหากมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่
สนับสนุนโดย  
 รายงานข่าว    

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ