วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลือกเมืองพัทยาเดินหน้าอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรม 
ชลบุรี-NIDA ร่วมกับ บพข., สกสว. และ อว. เลือกเมืองพัทยาเดินหน้าอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรม พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ในอนาคต

วันที่ 5 ต.ค.65 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทางของอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยวิถีปกติใหม่ในอนาคต” 

โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยคณะผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และการแสดงโชว์ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำและสร้างกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ในอนาคต 
 
การจัดทำโครงการการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ในอนาคต โดยทางคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกันจัดขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการท่องเที่ยวนิด้าและหัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสในการกระตุ้นและดึงนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งขยายตลาดนักท่องเที่ยวใหม่และตลาดนักท่องเที่ยวเดิมของพื้นที่ให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการการจัดการ Solf Power ในอนาคตการท่องเที่ยวแบบ Metaverse Tourism และการท่องเที่ยวแบบการใช้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาชมที่โรงละคร

ดังนั้นการที่หน่วยงานต่างๆ ในความสำคัญกับการท่องเที่ยวในมิตินี้ ถือเป็นโอกาสของคนเมืองพัทยา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงในพื้นที่ หากสามารถสร้างพัทยาให้เป็นโมเดลของอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรมไทยในหลากหลายมิติได้สำเร็จ เชื่อว่าจะเป็นโอกาสกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กัยประเทศได้ต่อไปในอนาคต

เก่ง ณ สงขลา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ