วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

Part-time Center "คนพัทยาได้งาน ผู้ประกอบการได้คน"
ชลบุรี-เมืองพัทยาเปิดบริการ Part-time Center "คนพัทยาได้งาน ผู้ประกอบการได้คน" เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ รองรับการกลับมาของธุรกิจการท่องเที่ยวหลังเผชิญโควิด-19

ข่าวรายงานว่า ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวอันเป็นฟันเฟืองสำคัญของเมืองพัทยาต้องหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประชาชนที่ต้องว่างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น

เมืองพัทยา โดยสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา ได้วางแผนจัดทำโครงการ Part-time Center "คนพัทยาได้งาน ผู้ประกอบการได้คน" เป็นช่องทางช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงานรองรับการกลับมาเปิดเมืองท่องเที่ยวอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถครวจสอบตำแหน่งว่างงานได้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และแจ้งความประสงค์ในการทำงาน Part time, งาน Event และตอบแบบติดตามและประเมินผลผ่านคิวอาร์โค้ดที่กำหนดไว้
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ