วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันนี้ ( ๑๑ ต.ค.๖๕ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่สร้างความประทับใจในการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2565 บุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี และสาขาคลองหลวง จำนวน 7 ราย เรื่องเพื่อทราบ ๑.การรายงานสถานการณ์ภายในจังหวัด ๒.การติดตามหนี้ค้างชำระของสถานประกอบการ ๓.การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญ  ๔.การดำเนินงานขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา ๔๐  ๕.การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พร้อมทั้งพิจารณา ขอคำวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพ จำนวน ๓ ราย
นายวีรวิทย์ กุล 
มณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่30มีนาคม พ.ศ.2566 เปิดตัวบริษัท ไดมอนด์ ฟิล์ม ไทยแลนด์ พร้อมเปิดตัวสร้างภาพยนตร์เรื่อง 215DAY นรกข้ามแดน หนังที่ทำจากเรื่องจริง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ