วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 15.30 น.

  พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5
 เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการและมอบนโยบาย มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หน่วยงานบูรณาการ หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (UNODC) ,เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศ ประจำประเทศไทย รวมผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

   พร้อมกันนี้ ผบช.ภ.5 ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการริบทรัพย์สินคดีสำคัญที่ทรัพย์ตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ในส่วนของผลการปฏิบัติของ ภ.5 จำนวน 2 ราย จากนายกรัฐมนตรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ