วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แม่ทัพภาคที่ 3 หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
พร้อมให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเมียนมาประจำประเทศไทย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 นาฬิกา ที่ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 หารือข้อราชการกับ นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  
สำหรับการหารือข้อราชการ ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ขอให้ทหารช่างช่วยทำพื้นที่รับน้ำเหมือนโครงการบางระกำโมเดล โดยทำเป็นโครงการนำร่อง เพื่อจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งเรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งได้หารือร่วมกับส่วนราชการหาวิธีการบำบัดผู้ติดยาเสพติด รวมถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของที่ผิดกฏหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
จากนั้นเวลา 13.30 นาฬิกา พลโท  สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ นาย อูชิชเว ( U Chit Swe ) เอกอัครราชฑูตเมียนมาประจำประเทศไทย      และคณะ เดินทางมาแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ