วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


" เบื้องหลัง....รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ได้รับชมข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำทุกเทป.....ที่สำคัญที่สุดรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่เอาเปรียบผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและไม่ขอยุ่งการเมืองเด็ดขาด "

" ชาวไทย - มุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ รักและเทิดทูลสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และห่วงแหนแผ่นดินบ้านเกิด  " 

 "  ชมชั้งบ้านปลาหมายเลข ๙ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชุมชนบัานใหม่ (ท่าเสา ) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และชมพระอาทิตย์ตกทะเลสาบสงขลาที่สวยไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย และชมฝูงปลากดทะเล ( ปลากดขี้ลิง ) ฝูงใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลา ที่มีอยู่นับหมื่นๆตัวอาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลาธรรมชาติของสัตว์น้ำที่ปัจจุบันสูญพันธ์และในยามค่ำคืนแสงไฟของสะพานติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา " 

  ศิริพร จงศิริ  ( เอ๋ ) ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาได้แวะมาเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านใหม่ ( ท่าเสา ) สงขลา ตามคำบอกเล่าส.อ.อาณัฐ หมาดอะหิน พลวิทยุและโทรศัพท์ ป.5พัน.5 ได้เล่าเรื่องราวของบ้านปลาหมายเลข ๙ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมอย่างไม่รอช้าและได้มอบเงินจำนวนเล็กน้อยไว้สำหรับซื้ออาหารไว้เลี้ยงปลาในกระชังปลา บ้านปลาหมายเลข ๙ พี่น้องชาวไทย - มุสลิม ชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา ) สงขลา ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ยังฝากปลาทอดให้กลับไปทานที่กรุงเทพฯ ด้วย

    บ้านปลาหมายเลข ๙

ตามที่ประวัติการประกอบอาชีพประมงมาเมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อประชากรมากที่สุดขึ้นแต่ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้กลุ่มฯ คิดหาวิธีการเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากร โดยกันแนวเขตเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและแหล่งหลบพันเพื่อให้โตเต็มวัยสามารถนำมากินและขาย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้คนไทยได้มีที่อาศัย สัญลักษณ์ของกลุ่มชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา ) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักคือ  “ บ้านปลาหมายเลข ๙ “

" เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันอังคาร เวลา 14.00 - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )
คุณอภิคม แก้วละเอียด
พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ