วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี จัดคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5
    วันนี้ ( 7 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี นางสิริรัตน์ คำอ่อน สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี นายบุญชัย ทรัพย์เจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม และมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงมาเข้ารับการคัดกรอง รวม 250 คน 
ในวันนี้ นับเป็นวันที่ 5 ของการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ ของจังหวัดปทุมธานี ต่อเนื่องจาก อำเภอลำลูกกา ,อำเภอหนองเสือ,อำเภอเมืองปทุมธานี , อำเภอสามโคก ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายจะจัดทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และ ดูแลสตรีไทยกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างครอบคลุม เพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี สนับสนุนเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ รถนิทรรศการ รวมถึงการให้ความรู้จากมูลนิธิกาญจนบารมี
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ