วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่จัดพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น 
      
 วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565   เวลา  08.00 น. นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ และพิธีขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมี พันตำรวจเอก สมเด็จ สุขการ  นายกเทศบาลเมืองกระบี่  ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เข้าร่วมพิธี  ที่บริเวณหน้าลานพระบรมรูป ร.5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่    
 

 

                       
 ประธานจุดธูปเทียน และนำกล่าวคำถวายสักการะ และถวายเครื่องราชสักการะ โดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วยของมงคล ผลไม้มงคล เป็นต้น และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในงานมีการจุดประทัดจำนวน 10,000 นัดด้วย จากนั้นเดินทางมายังจุดของศาลหลักเมืองเพื่อทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ทั้ง 4 ทิศ เคารพสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกระบี่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง
จากนั้น เป็นประธานในพิธีขอขมาพระแม่คงคา ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป อาราธนาพระปริต และประกอบพิธีทางศาสนาตามลำดับพิธีการจนเสร็จพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  และมีการจุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บ้านเมือง ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติและ วิกฤต สืบไป เพื่อขมาพระแม่คงคา เทพีแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันลอยกระทง
นอกจากนี้มีหลายหน่วยงานในจังหวัดกระบี่ จัดงานสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลลอยกระทง อาทิเช่น เทศบาลเมืองกระบี่ จัดงานประเพณีลอยกระทง  ณ  บริเวณลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนหน้าเมือง  เทศบาลเมืองกระบี่  และอบจ. กระบี่ จัดที่ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ที่อำเภอคลองท่อม ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565  ณ  อันดามันพอร์ตบ้านบ่อม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม   เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์วิถีแห่งภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นโดยพร้อมเพรียงกัน //
 # สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ