วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาตินายก สมาคมดร.โรจน แสงธศิริวิไล นายทันนันเสียงอุปนายก 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องอาหาร เทอเรส วิว ถนนพุทธมณฑลสาย 1 กรุงเทพฯ 
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ