วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 อบจ.อุตรดิตถ์ร่วมเปิดงานประเพณีลอยกระทงและงานแข่งเรือ อบต.หาดงิ้ว 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ ริมน้ำน่าน ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี 2565 เพื่อสืบสาน รักษา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยมีนายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายเฉลียว ลาบรรเทา กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ภาคีเครือข่าย และประชาชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือพาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี 2565 เนื่องจากเรือพายเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ซึ่งถือเป็นกีฬาที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวตำบลหาดงิ้วที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ระหว่างความผูกพันสายน้ำกับชีวิต และเรือกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม เพื่อคนรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา และสนองต่อนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมกีฬา สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา “เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ภายในงานยังมีขบวนฟ้อนรำโคมของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหาดงิ้ว  บนสะพานพระพุทธบาทสี่รอย และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  และมีการร่วมปล่อยโคม 5 ดวง โดยการตัดริบบิ้นพร้อมกัน ขณะนั้นก็จะมีพารามอเตอร์รวมทั้งหมด 12 ลำบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและโปรยข้าวตอกดอกไม้พร้อม

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ