วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การจัดงาน NASTTA LIGHT FESTIVAL WINTER ILLUMINATION 2023 ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดงาน NASTTA LIGHT FESTIVAL WINTER ILLUMINATION 2023 เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก และก้าวหน้าไปสู่การท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศไทย, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี
.
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “รัฐบาลไทย โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG อันหมายถึง Bio - Circular - Green Economy Model และผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยเน้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food), ภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ (Film), ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion), มวยไทย (Fighting), และเทศกาล ประเพณี (Festival) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ซึ่ง ณ สัทธา อุทยานไทย นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่ช่วยนําเสนอให้ Soft Power ของประเทศไทยเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
.
ด้วยความคิดริเริ่มของผู้ก่อตั้ง ณ สัทธา อุทยานไทย ที่อยากให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติของบุคคลสําคัญ และประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนความเชื่อ และความ ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจําชาติของเรา รักษาไว้ซึ่งความงดงามของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของคนไทย และได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างมากมาย เช่น การจัดงานไฟประดับ Nasatta Light Festival Winter Illumination 2023 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่า ณ สัทธา อุทยานไทย จะสามารถนําเสนองานไฟประดับ Illumination ผ่านอัตลักษณ์ของความเป็นไทย เผยแพร่ออกมาได้อย่างดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แสงไฟนับล้านล้านดวงอันล้ำค่านี้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นผ่านการนําเสนอที่ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมที่ลงตัว ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่ง ของการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน
.
ไม่เพียงเท่านั้น งานในครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายโอกาสเชิงพื้นที่ และกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น ตามแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” เมืองรองมิรู้ลืม ซึ่งจังหวัดราชบุรี นับเป็น 1 ใน 55 เมืองรอง ที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญของความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวของประเทศชาติ และช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยรวมอันจะส่งผลในระยะยาวให้ประเทศไทยยิ่งเป็นที่รู้จัก ในฐานะศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวท่ีแพร่หลายในระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”
.
ทางด้าน ททท. ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักแก่ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ในการจัดงาน NASTTA LIGHT FESTIVAL WINTER ILLUMINATION 2023 และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงานประดับไฟสุดตระการตาดังกล่าว เนื่องจากมีศักยภาพที่จะกระตุ้นให้เกิดการพักค้าง และรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองรองของภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง
.
โดยภายในงานได้จัดเตรียมบริเวณการจัดแสดงไฟทั้งหมด 16 จุดเยี่ยมชม ดังนี้
.
1. Thai Glorious Era (Dynamic Light Show) ยุคทองนำเสนอลายเส้นไฟประดับร้อยเรียงด้วยเทคนิคไฟ LED ตัดแต่งเป็นภาพโครงสร้างวัดสำคัญแต่ละยุคสมัย ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร, วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นำเสนอความรุ่งเรืองของแผ่นดินไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของบูรพกษัตริย์และการเสียสละ ปกป้องแผ่นดินไทยของเหล่าบรรพชน
.
2. Season Change (Immersive Art) สัมผัสความงามของธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยสระน้ำและทุ่งไฟประดับเปลี่ยนสีสะท้อนในรูปแบบ Immersive Art & Reflection Light Garden ราวกับกำลังเดินท่ามกลางความสว่างไสวในสรวงสวรรค์
.
3. Milky Way สีสันดอกไม้มอบความสุขด้วยมวลดอกไม้ไฟประดับกับซุ้มบุปผาเรืองแสง ด้วยการประดับไฟดอกไม้ห้อยระย้า
.
4. Thai Spirit จิตวิญญาณแห่งสยามนำเสนอไฟประดับรอบพุทธศิลป์สมัยอู่ทอง-อยุธยา ให้สว่างไสวรอบฐานอุโบสถเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งสติปัญญา
.
5. Sacred Wave คลื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับเส้นใยนำแสงบนพื้นรอบฐานพระ เพื่อเดิมเต็มความเรืองรองสว่างไสวของชีวิต
.
6. Blessing Blossom แสงเกสรนำเสนอดอกไม้เรื่องแสง 3 สี เบ่งบานเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ ความสุขและความอิสระเสรี ให้ความอบอุ่นเหมือนได้พลังจากพลังงานจากคนที่ใกล้ชิด คนที่เรารักและ
.
7. Magic Cave & Glow ถ้ำเวทมนต์และต้นไม้เรืองแสงเติมเต็มจินตนาการของอุโมงค์ถ้ำด้วยเส้นสายเรืองแสง ถักทอเป็น "ปรากฏการณ์เรืองแสง" ท่ามกลางความเย็นฉ่ำในโถงถ้ำและเสียงน้ำตก
.
8. Breath Of Light Tunnel อุโมงค์ลมหายใจแห่งแสงอุโมงค์ประดับไฟดอกไม้สว่างไสวสวยงาม เปรียบเสมือนเส้นทางชีวิตที่กำลังเริ่มต้น
.
9. Joyful Light Field ลานแสงแห่งความสุข ชีวิตในการเริ่มต้นศจรรย์แห่งธรรมชาติ ดอกหญ้าสีสันสดใสกลางทุ่ง สร้างพลังความหวัง
.
10. Fluffy Light Dance ระบำแสงไฟ
.
11. Origin Of Light Fest จุดเริ่มต้นเทศกาลไฟ
.
12. Glittering Song
.
13. Nymph Forest ภูติแห่งป่าแรงบันดาลใจจากพรรณพฤกษา ชมความงามของดอกไม้ไทยประยุกต์เรืองแสง
.
14.Pray อธิษฐาน ระลอกคลื่นแห่งแสง คลื่นแห่งความหวัง ชมลูกบอลไฟประดับเปลี่ยนสีกับดอกไม้หลากสีสัน ที่ลานพระอวโลกิเตศวร
.
15. Fireflies ภูติแห่งแสง
.
16. Lotus Journey การผจญภัยแห่งดอกบัวการประดับไฟด้วยการฉาย Projector Mapping บนเรือและผิวน้ำบริเวณทางออกเสมือนเรือที่กำลังลอยในสายน้ำไปในทิศทางที่เราเป็นผู้กำหนด แม้มีอุปสรรคอย่างไรก็ข้ามพ้น
.
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #กรมการท่องเที่ยว #งานไฟประดับ  #NasattaLightFestivalWinterIllumination2023 #ณสัทธาอุทยานไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ