วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการไฟฟ้าแสงสี งบประมาณ 14 ล้านบาท ชำรุดขาดการซ่อมแซม
         วานนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565) นายจักรินทร์  ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ได้มอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายกอรปณัช  รัตนคช  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากกรณีได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) ประเด็น "โครงการไฟฟ้าแสงสี 14 ล้านบาท ชำรุด" ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 13,438,000 บาท เป็นงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภายใต้โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย สู่อาเซียน กิจกรรมติดตั้งระบบไฟประดับและไฟส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น ปี พ.ศ. 2557 และได้มีบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย สู่อาเซียน กิจกรรมติดตั้งระบบไฟประดับและไฟส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หลังจากสิ้นสุดระยะค้ำประกันสัญญา และจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพิ่มเติม พบว่าไฟประดับและไฟส่องสว่างของโครงการดังกล่าว เริ่มมีความชำรุดเสียหาย ตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับการซ่อมแซม และระบบไฟได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วง ปี พ.ศ. 2564 จากเกิดเหตุฟ้าผ่า จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว 
 
>>และวานนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565) ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครั้งที่ 2  เพื่อร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกครั้ง และขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงได้ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานคุณภาพ วัสดุของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ทราบว่าโครงการดังกล่าวยังไม่มีมติรับรองจากสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สำหรับดูแลโครงการฯ ดังกล่าวได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงยังไม่ได้รับการซ่อมแซม และบำรุงรักษาได้ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อหาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และจะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ