วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหา รอยแตกร้าวบริเวณฐานโครงการจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำพุระกำ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
>>> วานนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น.
นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ประสานสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้รับจ้าง ร่วมกันลงพื้นที่สังเกตการณ์ และชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) ว่า โครงการจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำพุระกำ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดรอยแตกร้าวเป็นแนวยาว ทั้งบริเวณฐานและท่อระบายน้ำคอนกรีตซึ่งเกิดจากการเสริมเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 

>>> โดยนายเสกสรร สอนพันธุ์ แจ้งว่ากรณีที่พบรอยร้าวบริเวณฐานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนท่อระบายน้ำที่ปรากฏภาพเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นท่อบริเวณใด เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำมากและมีน้ำสูงกว่าท่อระบายน้ำ ซึ่งการดำเนินการแก้ไขต้องรอให้ปริมาณน้ำลดลงจึงสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกันสัญญา 2 ปี และจากการลงพื้นที่พบว่าปริมาณน้ำมากและสูงกว่าท่อระบายน้ำจริงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าท่อระบายน้ำบริเวณไหนที่มีรอยแตกร้าวตามข่าว และไม่สามารถซ่อมแซมได้ในขณะที่ปริมาณน้ำมาก โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าปริมาณน้ำจะลดลงในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งประเด็นท่อระบายน้ำ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งให้โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ตรวจตราและเร่งรัดในการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วเมื่อสามารถดำเนินการได้ 

>>> ในส่วนของกำแพงบริเวณปากท่อที่เกิดรอยแตกร้าว ปัจจุบันมีการซ่อมแซมแล้ว แต่ยังคงพบรอยแตกบางจุด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงแนะนำให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดย
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ