วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงพยาบาลมุกดาหารจัดกิจกรรม มิติใหม่เสริมภูมิปฐมวัย ปกป้องภัยโควิด-19
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. 
นพ. มานพ  ฉลาดธัญญกิจ   นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร  พญ.กันตินันท์   มหาสุวีระชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร,  นพ. นารท  เจนประวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม   เจ้าหน้าที่  พนักงาน และผู้ปกครอง  เข้าร่วมกิจกรรมมิติใหม่เสริมภูมิปฐมวัย ปกป้องภัยโควิด-19  “Kick   off   Pfizer”  สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 4 ปี เป็นกิจกรรมป้องกันเด็กเล็กจากโควิด -19 และ MIS-C  เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ณ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมุกดาหาร   
แพทย์หญิงกันตินันท์   มหาสุวีระชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารได้เปิดเผยว่า  กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนโควิด 19  มาให้บริการแก่คนไทยตั้งแต่ปี 2564  ขณะนี้มีความ ครอบคลุมมากกว่า 82%  ทำให้สามารถควบคุมโรคโควิด 19   จนปรับลดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังได้ อย่างไรก็ตาม ยังเหลือกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยมากกว่า เด็กโต 1.5 เท่า และป่วยเสียชีวิตมากกว่าเด็กโต 3 เท่า  ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเด็กป่วยเพิ่มขึ้น โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน รวมถึงพบเด็กบางรายที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังเด็กหายป่วยจากโควิด-19 (MIS-C) ดังนั้น  เมื่อ อย. มีมติเห็นชอบวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ขยายขอบเขตข้อบ่งใช้วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่จัดหา และนำเข้ามาฉีดให้แก่เด็กกลุ่มนี้ และได้กระจายส่งถึงทุกจังหวัดรวมถึงจังหวัดมุกดาหาร และเริ่มให้บริการวัคซีควันนี้เป็นวันแรกในจังหวัดมุกดาหาร  โดยเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ยังเล็กเกินไปที่จะรู้จักป้องกันตนเอง และเมื่อป่วยจะบอกอาการไม่ค่อยได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบาง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง   จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับภูมิคุ้มกันจากวัคซีน  ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงและลดการแพร่เชื้อในครอบครัวได้   โดยวัคซีนมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย อาการข้างเคียงอาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่อันตราย แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจ วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี มีขนาด 3 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร ฉีดจำนวน 3 เข็ม ระยะห่างเข็มแรกกับเข็มสอง 4 สัปดาห์ และระยะห่างเข็มสามอีก 8 สัปดาห์ สามารถให้พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นได้ในวันเดียวกัน  หลังฉีดให้สังเกตอาการ 30 นาทีและติดตามต่อจนถึง 1 เดือนโดยให้จัดบริการแยกจากกลุ่มวัยอื่นเพื่อป้องกัน ความสับสนในการใช้วัคซีน 
แพทย์หญิงกันตินันท์ ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  หลังจากนี้มีการผ่อนคลายต่างๆ  จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อมาก ขึ้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก แต่วัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนักได้ง่าย  เมื่อเด็กไม่ป่วยพ่อแม่ผู้สูงอายุในบ้านจะลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ผู้ปกครองเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปีสามารถนำบุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทุกวันพฤหัสบดีในเวลาราชการ  ณ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมุกดาหาร
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่30มีนาคม พ.ศ.2566 เปิดตัวบริษัท ไดมอนด์ ฟิล์ม ไทยแลนด์ พร้อมเปิดตัวสร้างภาพยนตร์เรื่อง 215DAY นรกข้ามแดน หนังที่ทำจากเรื่องจริง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ