วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

       บุรีรัมย์...จังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ  ณ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการอำเภอละหานทราย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก
       นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มดำเนินงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 27 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน อาสาสมัคร พอ.สว. ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และรักษาโรค แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้มีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วย  การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  การให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู การให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
          นอกจากนี้  ส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดภาระค่าเดินทางในการเดินทางมาติดต่อราชการ  ชี้แจงข่าวสารของหน่วยงานต่างๆสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างถูกต้องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เน้นการทำงานแบบองค์รวมและบูรณาการ การมอบชุดยาพระราชทาน  เหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  การมอบหนังสือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มอบพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดบุรีรัมย์  ปศุสัตว์จังหวัดบริการทำหมันสุนัขและแมว  การจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  และการให้บริการอื่นๆอีกจำนวนมาก
///////
คมกฤษ พวงศรีเคน ทีมข่าว สวท.บุรีรัมย์ ภาพ/ข่าว
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ