วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา  - ผู้ว่าฯอยุธยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมบึงพระราม  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบการดำเนินการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายทินกร ลิมปนสุทธิพงษ์  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วย นางกานต์ชนิต พงษ์เพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
  
โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  พร้อมทั้งผลการตรวจวัดและการดำเนินงานด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าวังน้อย อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ