วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

     เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 เวลา 13.30 น.นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก(ม.1) นายจิตรกร  เหล่าชัย
 ผญบ.แม่กระต๋อม ม.6,นายสฤษดิ์  ชัยชนะ ผญบ.แม่กระต๋อม ม.10 พร้อมด้วยสารวัตรกำนัน ผช.ผญบ.และกรรมการหมู่บ้านเป็นตัวแทนต้อนรับคณะนายพฤทธืพงษ์  ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการดำเนินงานจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ.2565 และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ที่สวนของนายสฤษดิ์ ชัยชนะ ที่ได้เสียสละที่สวนปลายนาจำนวน 1 ไร่ บริจาคให้หมู่บ้าน เพื่อขุดสระพักน้ำมีความลึก 5 ม.กว้าง 10 ม.ยาว 20 ม.สูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากสระที่ขุดไว้ขึ้นสู่แทงค์น้ำ ที่สร้างรองรับไว้บนเนินเขาสูงประมาณ 100 ม.มีลำห้วยกระต๋อมและห้วยแม่ออน ม.10 อยู่ห่างบ่อประมาณ 30 ม.ซึมซับเลี้ยงน้ำในบ่อไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนแม่กระต๋อมทั้ง 3 หมู่ จำนวน 610 หลังคาเรือนได้นำไปใช้อุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีปัญหามาทุกปี  ในปี2563 ทางผู้นำทั้ง 3 หมู่บ้านได้ทำโครงการนี้เสนอของบสนับสนุนไปยังมูลนิธิอุทกพัฒน์ฝนพระบรมราชูปถัมภ์,กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี.(TCP.)และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์กรมหาชน)  โดยมีนายกวีฤทธิ์ กวยวนิช เป็นผู้ดำเนินการประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานจัดการน้ำชุมชน จังหวัดแพร่(สสน.)จนประสบความสำเร็จได้งบมาสร้างในรูปแบบเครือข่ายน้ำชุมชน เทิด ด้วย ทำ  ชุมชน ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    จากการเข้ามาตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าวของคณะผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ ได้รับคำชมว่า นับว่าเป็นหมู่บ้านแรกที่ได้ดำเนินงานตรงตามวันเวลาที่กำหนดได้อย่างลงตัวสมบูรณ์แบบดีมาก แล้วยังได้แนะนำให้ทางผู้นำทั้ง 3 หมู่บ้านว่ารีบทำ โครงการต่อเนื่องเสนอเข้ามาอย่าช้า คือโครงการสร้างฝายแม้วหรือฝายชลอน้ำุลำห้วยสาขาตั้งแต่หน้าอ่างถึงท้ายอ่าง ไว้ดักตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่อ่าง และลำห้วย ซึ่งจะมีตะกอนไหลลมาทำให้ตื้นเขินเพิ่มเร็วขึ้น อายุการใช้งานจะลดน้อยลง เพราะฉะนั้นต้องรีบดำเนินการโดยเร็วสร้างฝายชลอน้ำไว้ทุกลำห้วยที่เป็นสาขาของลำห้วยกระต๋อมและลำห้วยแม่ออน จะสร้างอ่างในปี 67 ที่จะถึงนี้ เพื่อรองรับเอาไว้ โดยไม่ต้องไปคำนึงว่าติดเขตป่าสงวนและป่าอุทยานฯเพราะเราสร้างฝายกักเก็บน้ำ ดักตะกอนไว้ไม่ได้ไปทำลายป่า  เหมือนที่ห้วยแม่ปะยาง ต.สรอย สร้างไว้ตั้ง 200 ลูก น้ำไหลซึมซับเลี้ยงลำห้วยตลอดปี
    จากนั้นทางคณะฯจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าวที่บ้านแม่ขมิง ม.2 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ต่อไป
 ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่  
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ