วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการส่งเสริมฟื้นฟูที่ท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจในเมือง หลังประชาชนร้องสื่อฯ เสาไฟฟ้าส่องสว่างลอยเหนือทางเท้า หวั่นไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายยศศิริ แพงเวียงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพการก่อสร้าง เสาไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า บริเวณถนนโพธิ์ศรี เขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว งบประมาณ 9.3 ล้านบาท ซึ่งจากการลงพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี พร้อมกับ นายภาคภูมิ ปุพมาศ ประธานชมรม STRONG จังหวัดอุดรธานี นายสรรเพชญ สงคราม กรรมการชมรม STRONG จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และสื่อมวลชน โดยเข้าพบกับนายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมฟื้นฟูที่ท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจในเมือง ถนนโพธิ์ศรี เขตเทศบาลนครอุดรธานี วงเงินงบประมาณ 9,308,300 บาท กำหนดส่งมอบงานตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง วันที่ 24 เมษายน 2565
สำหรับภาพเสาไฟฟ้าที่ลอยอยู่เหนือพื้นทางเท้าตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นั้น นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ชี้แจงว่า เป็นเสาไฟฟ้าส่องสว่างของเทศบาลนครอุดรธานีจริง แต่เป็นการย้ายเสาไฟฟ้าของส่วนงานโยธา สำนักช่างเทศบาลนครอุดรธานี ไม่ได้อยู่ในโครงการก่อสร้างส่งเสริมฟื้นฟูที่ท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจในเมือง และเสาไฟฟ้าที่ลอยอยู่เหนือทางเท้าเนื่องจากในการก่อสร้างจะต้องมีการร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อ หลังจากมีการร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อเรียบร้อยแล้วจะใช้ปูนปิดทับเสริมความแข็งแรงและความปลอดภัยอีกครั้ง ยืนยันว่าการดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าของเทศบาลนครอุดรธานีเป็นไปตามหลักวิศวกรรมการไฟฟ้า และปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด ทั้งนี้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้แนะนำให้เทศบาลนครอุดรธานีเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจร และดำเนินการบริหารสัญญาโครงการตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริง

📣 ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
🎗ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
☎ ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
🌐 www.nacc.go.th
“พบทุจริต สะกิด ป.ป.ช.”

https://www.nacc.go.th/categorydetail/2022102113241089/20221109145818?
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ