วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ได้ประชุมร่วมกับสื่อมวลชนในสังกัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว โดยนายสว่าง  ทองไพ นายกสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้สะท้อนการทำงาน แนวคิดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยอย่างมีคุณค่า นอกจากนี้ยังเน้นการให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและสภาจะขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป นับเป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญ ถึงแม้ใน 1 ปีที่ผ่านมาแทบจะทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งและเมื่อมีโอกาสที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวคิดก็เหลือเวลาอีกไม่มาก แต่ก็จะทำหน้าที่ให้ดีเพื่อให้พี่น้องในห่วงโซ่การท่องเที่ยวมีความมั่นคง ปัญหาได้รับการแก้ไข พร้อมก้าวเดินไปพร้อมกันในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ รายเล็ก และชุมชน จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เท่าทันและมั่นคง นายชำนาญ  ศรีสวัวดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ