วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ และ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพสกนิกรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี ซึ่งมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

            ในพิธีประธาน ได้จุดธูปเทียนเครื่องมนัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปที่ต้นผ้าป่า และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จนเสร็จพิธี


            ทั้งนี้ ในการทอดผ้าป่าพระราชทาน ประจำปี 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำบุญน้อมถวายวัดวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง 763,604 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และทำนุบำรุงพระศาสนา ต่อไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนร้อยเอ็ดออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ