วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30  ตุลาคม  2565 พลตรี สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีเนื่องในโอกาสวันครอบรอบ 195 ปี ที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโม เป็นท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2370 
โดย เทศบาลตำโพธิ์กลาง ร่วมกับประชาชนชาว ตำบลโพธิ์กลาง จัดสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขนาดความสูง 195 ซม.และจัดให้มีพิฟธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
เพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาว ตำบลโพธิ์กลาง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ