วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"นายกสมาคมชาวเพชร" หารือ "นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5" หนุนภารกิจการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับองค์กรและสังคม 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องประชุมอุรุพงษ์ (ชั้น2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ร่วมหารือกับ นายอรรถการ ตฤษณารังษี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวเพชรบุรี และ คณะกรรมการบริหารสภาวิทยาลัยอาชีวะการศึกษาเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา ด้านสังคม และชุมชนเป็นอย่างมาก 

ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
มีภารกิจที่หลากหลาย สร้างความรู้ สร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในโอกาสนี้ คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้พาเข้าชมฝ่ายกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย และได้ข้อสรุปที่จะบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU ซึ่งจะมีขึ้นภายใน เดือนมกราคม 2566 นี้ด้วย...


#สมาคมชาวเพชรบุรี
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ