วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายขำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้
นายสว่าง  ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาฯ ร่วมประชุมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก ในฐานะสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายมาโนช  วีระกูล นายกสมาคมรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่-มรดกโลกและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดปราจีนบุรี  และนายศิริรัฐ  เข็มนาค นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะสนับสนุนให้สมาชิกของสภามีความมั่นคงและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน โดยประธานสภาฯ ได้แจ้งถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ