วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 แม่ทัพภาคที่ 4 มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน กองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคุมพื้นที่ สร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน  
วันนี้ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบนโยบายแนวทางในการควบคุมพื้นที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการก่อเหตุ ลดความรุนแรง และความสูญเสีย ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง วางแผนการดำเนินงาน ให้หน่วยสามารถนำไปปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน  โดยมี ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บังคับการกรมทหารพราน, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานเชิงรุกให้คงประสิทธิภาพ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำชับผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ทุกฐานต้องไม่เกิดเหตุ รวมถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆต้องไม่เกิดซ้ำเช่นกัน นำบทเรียนที่ผ่านมาวิเคราะห์ และปิดช่องว่างการก่อเหตุให้ได้ การออกไปปฏบัติงานทุกภารกิจให้หน่วยจัดชุดรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง หน่วยต้องมีความพร้อมในการป้องกัน เพื่อลดการเกิดสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม และส่วนที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักการหลีกเลี่ยงการความรุนแรง ปฏิบัติตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางสันติวิธี ประสานความร่วมมือกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สำหรับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดให้หน่วยได้ยึดถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ขับเครื่องโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้ชุดเสริมสร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงปัญหายาเสพติดให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สิ่งสำคัญคือ กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องตรวจตรา กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงต้องดูแลเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ของกำลังพล ให้กำลังพลไม่เกิดความเครียด เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ ในห้วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงให้หน่วยในพื้นที่กำกับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ข้อระเบียบ ข้อยกเว้น เช่นการจุดพลุ ประทัดโคมลอย การยิงปืนขึ้นฟ้า หน่วยจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในเทศกาลที่จะมาถึงนี้
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ