วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

12 วันของการฝึกทหารใหม่ เปลี่ยนทัศนคติ ความคิด จากพลเรือนืเป็นทหารอย่างภาคภูมิ" แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจน้องคนเล็กของกองทัพบก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 
วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้อง ๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2565  โดยได้รับฟังการเตรียมการฝึก และมาตรฐานต่าง ๆ จากผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบการฝึก และหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัย โดยมี พันโท นพรัตน์ มหัตเสน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ให้การต้อนรับ

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ฝึกทหารใหม่ ตลอดจนน้องๆ ทหารใหม่ว่า  "ผู้ฝึก และครูฝึกทุกนายต้องใส่ใจน้อง ๆทหารใหม่ในทุกด้าน ทั้งความเป็นอยู่ และสภาพจิตใจ เนื่องจากน้องๆทหารใหม่ อาจเกิดความเครียด เมื่อต้องห่างบ้าน ห่างครอบครัวเข้ามาอยู่ในหน่วยฝึก ให้ผู้ฝึกคอยสอดส่อง ดูแลถึงความพร้อมในด้านต่างๆให้อย่างครบถ้วน ประสานพูดคุยกับทางครอบครัว น้องๆทหารใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปกครองได้เกิดความสบายใจ ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ให้หน่วยฝึกทหารใหม่สำรวจครอบครัวของน้อง ๆ  หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือทันที เพื่อคลายความกังวลแก่น้องๆ เกิดความสบายใจ และมีกำลังใจในการฝึกต่อไป" 

ในห้วงของการฝึก ขอให้น้อง ๆได้แสดงจุดเด่นด้านฝีมือต่าง ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ ค้นหาความเป็นตัวเองให้เจอ เพราะหน่วยฝึกทหารใหม่จะมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถ ให้น้อง ๆนำความรู้ที่ได้ ใปประกอบอาชีพหลังจบประจำการ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพต่อไป วันนี้นับเป็นวันที่ 12 แล้ว ที่น้องๆ ได้ก้าวเข้ามายังหน่วยฝึกทหารใหม่ บ้านหลังใหม่แห่งนี้ ทุกคนเริ่มได้ปรับสภาพร่างกายและจิตใจกันพอสมควร แม่ทัพเชื่อว่าจิตใจของน้องๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกแล้ว ขวัญกำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ การฝึกแต่ละบทเรียนจะปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือนให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นบุรุษชายชาติทหารที่สมบูรณ์  ขอเป็นกำลังใจให้น้องคนเล็กทุกคน" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ