วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2565
  วันนี้ (15 พ.ย.65) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2565 โดยในวันนี้ เป็นการนำเสนอผลดำเนินการของคณะทำงานประเมินเชิงลึก และสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี  ที่ออกไปประเมินครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นางรสสุคนธ์ โหรวิชิต โรงเรียนวัดโปรยฝน  2) นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย  โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต และ 3) นายชัยธวัช สารทถาพร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี  โดยใช้แบบเก็บรายละเอียดการประเมินเชิงลึกและสังเกตการณ์เชิงประจักษ์   เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำเสนอไปยังส่วนกลาง  โดยคณะกรรมการฯ จะได้นำผลการคัดเลือกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงนามประกาศต่อไป
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ