วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าพระกฐิน และบริวารกฐิน เป็นของ หลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยัง พระอารามหลวงต่างๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ ๑๘ พระอาราม ที่กำหนดไว้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล ทอดถวาย ณ วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน และ คุณกัญญา สระศรีดา ภรรยากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น 627,339 บาท ( หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน ) 

 อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันอังคาร เวลา 14.00 - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5) อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ