วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประกาศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้ง นายชาย ปถะคามินทร์  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการบริหาร สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ข้อ 19 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 
8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ