วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯยะลา มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด“เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง" 
วันนี้(18 พ.ย.65) นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนอายุระหว่าง 13-29 ปี จำนวน 100 คน เข้าร่วม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาที่ 1 ต.วังพญา อ.รามัน
      สำหรับโครงการดังกล่าวนี้เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดระดับความรุนแรงของปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่ "สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด"สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดภายใต้แนวคิด"เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง" ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างองค์ความรู้ ฝึกระเบียบวินัย ตลอดจนมีจิตสาธารณะ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมไปถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 จัดหางานจังหวัดยะลามูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดยะลา และคณะครูฝึก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาที่ 1 
       ทั้งนี้ นายธีรุตม์ศุภวิบูลย์ผล ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีความตั้งใจในการฝึกฝนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม ในฐานะที่ทุกคนเป็นอนาคตและความหวังของชาติ  เมื่อกลับไปอยู่ในหมู่บ้านตำบล ขอให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี โดยเฉพาะ "ยาเสพติด " และเป็นพลังขับเคลื่อน ช่วยเหลือภาครัฐป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ภายในหมู่บ้านชุมชนต่อไป พร้อมฝากถึงน้องๆเยาวชนทางจังหวัดยะลา พยายามที่จะจัดกิจกรรมและกระตุ้นให้น้องๆเล่นกีฬาอยู่ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีและช่วยเหลือชุมชน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ