วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#ลำปาง#ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์เดช สุคนธ์วารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ 17 จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการของ กฟผ. โดยมีนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษความเป็นมาของเหมืองแม่เมาะและการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินโดยสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 50 กว่านายเข้าร่วมโครงการ
         นายสิงห์เดช สุคนธ์วารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือนำคณะศึกษาดูงานแหล่งต่างๆอาทิเช่นโครงการศึกษาและทดสอบการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
  แหล่งที่ 2 เข้าศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมัสบ้านนาสักหมู่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
          และจุดที่ 3นำคณะสื่อมวลชนภาคเหนือได้เข้าดูงานกลุ่มชุมชนบ้านใหม่นาแขมหมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะโดยชุมชนได้ปลูกพืชเศรษฐกิจนั่นก็คือเมล่อนของสวนลุงสิงห์อีกด้วย
               สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ