วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พบปะพูดคุยกับนักวิชาการหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา จชต. ในทุกมิติ
วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะหารือร่วมกับคณะทำงานศูนย์ประเมินกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อการทำงานในการเชื่อมมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม สร้างความโปร่งใส โดยอาศัยนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม แสดงออกถึงความเป็นกลาง และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ

ขอบคุณนักวิชาการจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้พื้นที่ และทุกหน่วยงานเกิดการพัฒนา หากมีข้อมูลส่วนไหนแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อประโยชน์ก็สามารถพูดคุยแนะนำ ยินดีและน้อมรับทุกคำติชมในทุกข้อผิดพลาด และพร้อมแก้ไขโดยทันที
ทั้งนี้ขอความร่วมมือคณะทำงานช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ให้เข้าใจข้อมูลอันถูกต้อง ทำความจริงให้ปรากฎ ตลอดจนส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์ แม้กระทั่งการสื่อสารทางภาษาถิ่นที่ติดสำเนียงอย่างมั่นใจ ที่สำคัญเจ้าหน้าที่รัฐของเราเองจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเป็นกระบอกเสียงลงพื้นที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับการยอมรับ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะนโยบายต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์โดยแท้จริง" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ