วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร  ชาวบ้านตำบลคำป่าหลายคัดค้านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้มีกลุ่มชาวบ้านแก้ง-บ้านโนนคำ หมู่ 13 กว่า 60 คน เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมี นายพรภิรมย์  อุระแสง  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร  มารับเรื่องพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกมาพบปะประชาชนสร้างความเข้าใจ  
ในการรวมตัวกันมาเรียกร้องและยื่นหนังสือคัดค้าน ขอให้มีคำสั่งยุติกระบวนการยื่นคำขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ ของบริษัทเอกชน  โดยให้กลับมาเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด และให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของราษฎร เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย   กลุ่มราษฎรผู้เดือดร้อน  จึงขอคัดค้านการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อทำโรงไฟฟ้าพลังงานลม ด้วยเหตุผลดังนี้  1. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม บริษัทเอกชนไม่ได้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการอย่างรอบด้านภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างน้อย 15 วัน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่รับรู้ข้อมูลอย่างเพียงพอ  2.โครงการไม่มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน   3. การยื่นคำขอของโครงการฯ บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะก่อตั้งโครงการ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือหมู่ 13 และหมู่ 5 ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าว ยังทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน 4. พื้นที่ตั้งโครงการเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้และแหล่งอาหารเลี้ยงปากท้องครัวเรือนจำนวนมาก จากการปลูกพืชเศรษฐกิจและการหาอาหารธรรมชาติด้วยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์  
พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่าที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานในพื้นที่เข้าทำการตัดต้นยางพารา ไถทำลายทรัพย์สิน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยที่ไม่มีการตรวจสอบสิทธิในที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่  โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จังหวัดมุกดาหาร  ที่ 2123/2562 มีคำสั่งคณะทำงานตรวจการครอบครองเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่ 2  เรื่องการแก้ไขที่กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินป่าไม้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กุมกาพันธุ์ 2565 ของขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส) ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นชอบรายงานตรวจสอบสภาพป่าไปแล้ว ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่พิพาทที่กำลังดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร  แต่ยังดำเนินการเร่งรีบให้อนุญาตใช้พื้นที่ป่า ไม่สนใจการเรียกร้องที่ราษฎรที่ทักท้วงขั้นตอนไม่ถูกต้อง มีเจตนาละเว้นหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่ จงใจเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตาม ดังนั้น ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้มีคำสั่งยุติกระบวนการยื่นคำขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ ของบริษัทเอกชนรายดังกล่าว 
นายวี  ไชยบัน  อายุ  70 ปี ชาวบ้านโนนคำ   หมู่ 13  ต.คำป่าหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  กล่าวว่า  พื้นที่ดังกล่าว มีสวนมัน  สวนยาง ไร่ นา ของชาวบ้าน  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขอให้ยับยั้งไว้ก่อน  ซึ่งการดำเนินการเกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่  ปัจจุบันมีการปักหมุด  ซึ่งชาวบ้านไม่ทราบว่าไปทำกันเมื่อใด  จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านไม่มีต้องการแล้ว
นายอดิศักดิ์   ตุ้มอ่อน  แกนนำชาวบ้าน  กล่าวว่า  มีการเอาโครงการเข้ามา ชาวบ้านเคลื่อนไหวกว่า 6 ปี เพื่อที่ทำกิน ส่วนเอกชนสิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันได้รับการอนุญาตเข้าไปในพื้นที่เข้าไปปักเขต  แนวเขต  โดยไม่ได้แจ้งชาวบ้าน ไม่มีการประชาคม  ซึ่งชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตการพัฒนาก็เห็นด้วย แต่ถ้าไปทับสิทธิของชาวบ้านก็ต้องแจ้งชาวบ้านด้วย
นายพรภิรมย์  อุระแสง  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร   กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเป็นพื้นทับที่ของใคร  ถ้ามีการทับที่ราษฎรบริษัทต้องชดเชยให้  ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยทางป่าไม้ก็ไม่อนุญาตให้ 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ