วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม” จัดสร้างเหรียญ “พุทธคูณทวี” ระลึกถึงการมรณภาพครบ 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม” จัดสร้างเหรียญ “พุทธคูณทวี” ระลึกถึงการมรณภาพครบ 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พฺรหฺมรํสี) 


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พฺรหฺมรํสี)  
เมื่อกล่าวถึงพระอริยบุคคล เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)  ชาวไทย ชาวต่างชาติ  ต่างทราบถึงกิตติคุณ และกิตติศักดิ์อันเลื่องลือ ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคล ผู้ทรงธรรมกระจ่างทั้งอรรถและพยัญชนะ  ทรงคุณวิเศษ  และทรงฤทธิ์ด้วยวิชาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักของเมืองไทย เจ้าประคุณ สมเด็จฯ โต นั้นตั้งแต่ยังเยาว์วัย  ท่านก็มาเติมโตอยู่ ณ วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร กทม. มีพระอาจารย์รูปแรก คือ เจ้าคุณอรัญญิก (นามเดิมว่า  ด้วง) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร รูปแรก เป็นอาจารย์สอนอักขระวิธี และวิปัสสนาวิธี ให้แก่เจ้าประคุณ สมเด็จฯโต และวาระสุดท้ายแห่งการละจิตจากสังขาร
สมเด็จฯโต ท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์ที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2415 ณ วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
เจ้าประคุณ สมเด็จฯโต นั้นมีความผูกพันกับวัดอินทรวิหารเป็นที่สุด ตามประวัติ และตามหลักฐาน ตั้งแต่มารดาของท่านให้กำเนิดท่านมา แล้วย้ายถิ่นฐานลงมาพำนักอยู่ ณ ตำบลไร่พริก ปัจจุบันคือ แขวงบางขุนพรหม บริเวณข้างธนาคารแห่งประเทศไทย ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้นเติบโตพอสมควรจะได้รับการศึกษา โยมมารดาของท่านได้ตัวนำมาฝากเป็นศิษย์ของเจ้าคุณอรัญญิก (ด้วง) พระวิปัสสนาจารย์จากราชสำนักลาวเวียงจันทน์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร รูปแรก  จึงเรียนอักขระวิธีจนแตกฉาน  แล้วบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบางลำพู (ปัจจุบันคือ วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร) แล้วจำพรรษอยู่กับเจ้าคุณอรัญญิก(ด้วง) ผู้เป็นอาจารย์ ออกธุดงค์  เรียนวิปัสสนาวิธี เรื่อยมาจนกระทั่งได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนาคหลวง อุปสมบท 


ณ.วัดพรศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร แล้วยังจำพรรษาอยู่กับเจ้าคุณอรัญญิก (ด้วง) ผู้เป็นอาจารย์ ตลอดมา  จึงสาเหตุให้ประจักษ์ถึงความผูกพันระหว่างท่านกับวัดอินทรวิหารผ่านถาวรวัตถุที่ท่านได้สร้างไว้ เช่น ท่านได้สร้างไว้เป็นมงคลสถานระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  และระลึกถึงท่าน คือ องค์พระพุทธศรีอริยเมตไตรย หรือ องค์หลวงพ่อโต  เป็นพระพุทธมหาปฏิมากร ปางประทับยืนทรงบาตรที่สูงใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และท่านได้สร้างบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  อีกทั้งได้ให้ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เป็นภาพชีวประวัติของท่าน ไว้ ณ วัดอินทรวิหารแห่งนี้ในโอกาสระลึกถึงการมรณภาพ ครบ 150 ปี ของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จฯ โต  ในวันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 ทางวัดอินทรวิหาร จึงมีดำริการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกถึงเจ้าประคุณ สมเด็จฯ โต และองค์พระพุทธศรีอริยเมตไตรย  (หลวงพ่อโต)  ออกแบบงดงาม ลงตัว  ถวายนามเหรียญที่ระลึกว่า  

เหรียญ  “พุทธคูณทวี”  บารมีพุทธซ้อน ลักษณะเหรียญ คล้ายทรงใบเสมาด้านหน้า  อัญเชิญรูปองค์พระพุทธศรีอริยเมตไตรย (องค์หลวงพ่อโต)  ซ้อนด้วยรูปเหมือนเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  ริมขอบเหรียญสลักลายกนกหัวนาคหางสิงห์  งดงาม ชัดเจน  เป็นที่มาของความหมายอันเป็นมงคลนามว่า “พุทธคูณทวี ” บารมีพุทธซ้อนด้านหลัง  อัญเชิญรูปพระเกศโมลีขององค์หลวงพ่อโต เป็นศุภสัญลักษณ์  เบื้องล่างจารึกพระอนุพุทธคาถา  หัวใจพระพุทธศาสนา เป็นภาษาบาลีโบราณอักษรโบราณ  ซึ่งเป็นภาษาบาลีอักษรไทย  ได้ว่า “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา, เตสํ  เหตุงฺ  ตถาคโต (อาห),  เตสญฺจ โย นิโรโธ  จ, เอวํวาที มหาสมโณติ ฯ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ, พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น,  และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น, พระมหาสมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอย่างนี้ 
”เบื้องล่างสลักลายกนกผูกลวดลายคล้ายรูปครุฑพ่าห์  พร้อมกับจารึกข้อความว่า“ 
พ.ศ. 2565 วัดอินทรวิหาร  พระอารามหลวง  บางขุนพรหม  พระนคร  กรุงเทพมหานคร ” รองรับด้วยลายกนกกำหนดการพิธีมหาพุทธาภิเษก ใน วันอาทิตย์ที่  17 มกราคม 2566  เวลา 17.19 น. โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช)  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เป็นประธานจุดเทียนชัย  และนั่งปรก พร้อมด้วยพระเกจิภาวนาจารย์ทั่วราชอาณาจักร 
ณ.บริเวณมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์หน้า องค์พระพุทธศรีอริยเมตไตรย หรือ องค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงแขวงบางขุนพรหม  เขตพระนค กรุงเทพมหานครทั้งนี้  เพื่อหารายได้สมบททุน  
1.บูรณะบาตรองค์พระพุทธศรีอริยเมตไตรย (หลวงพ่อโต)
2.เพื่อสร้างซุ้มประตู  หน้าวัดอินทรวิหาร  พระอารามหลวง  ขนาด  15x 16 เมตร  และปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสู่วัดอินทรวิหาร  พระอารามหลวง


ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญครั้งใหญ่ ร่วมสั่งจองบูชาได้ที่ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กำหนดสั่งจอง  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่  9 มกราคม  พ.ศ.  2566

กำหนดรับวัตถุมงคล ตั้งแต่   วันที่  18 มกราคม  2566 ถึงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2566

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ