วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“บิ๊กหลวง” แถลงข่าวการเปิดใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 116 ตัว ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นของขวัญปีใหม่ ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชน
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65 เวลาประมาณ 13.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.3)  ได้เดินทางมาร่วมภารกิจแถลงข่าวการเปิดใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในจังหวัดนครราชสีมา โดยในเฟสนี้ติดตั้งกล้องจำนวน 116 ตัว บนถนนมิตรภาพ  ซึ่งเป็นกล้องที่มีสมรรถนะสูง ถือเป็นของขวัญปีใหม่ ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา ประตูสู่ภาคอีสาน ซึ่งกลัองทั้งหมดจะสามารถดูแลความปลอดภัย การจราจร และป้องกันอาชญากรรมเพื่อพี่น้องประชาชน
โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 , นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นม. , พ.ต.อ.เอกนก ศรีกิจรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นม. , พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม. , นาย สมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา อบจ.นม. , นาย ศิริพงศ์ มกรพงศ์ รองประธานสภา อบจ.นม. , นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายตวงสิงห์ อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย เลขานุการสภา อบจ.นม. , พ.ต.ท.ชินภานุ จิตามาตย์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนไทย , นายเกรียงไกร ศรีวัฒนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครราชสีมา , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอบจ. , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล , หัวหน้าสวนราชการในจังหวัดนครราชสีมา , หัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ.นม. และ ข้าราชการในสังกัด อบจ.นม. ณ โรงแรมแคนทารี จ.นครชราชสีมา

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯกระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจ.กร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ