วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

           ป.ป.ช. สุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนหนองตอฯ - ถนนทางหลวงชนบท 4022 พบการก่อสร้างบางจุดไม่เรียบร้อยตามแบบทำให้คณะกรรมการตรวจรับยังไม่ตรวจรับงานจ้าง
         วานนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2565) เวลา 10.30 น. นายธีรพงศ์ ยอดกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนหนองตอฯ - ถนนทางหลวงชนบท 4022 บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จากกรณีได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center) หรือ ศูนย์ CDC และตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อออนไลน์ว่าถนนสายดังกล่าวผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน แต่ถนนมีการชำรุดเสียหาย ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมและส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างยังไม่ดำเนินการตรวจรับ และ อบต.ดอนแรด ยังไม่ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินเนื่องจากพบว่าการก่อสร้างบางจุดยังไม่เรียบร้อยตามแบบแปลน ซึ่ง อบต.ดอนแรด จะประสานงานให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อไป
         ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ข้อสังเกตและให้คำแนะนำ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ

*********
ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ