วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี เปิดพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี หน้าผาแกะสลักพระใหญ่ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 16.30 น. ที่พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี (หน้าผาแกะสลักพระใหญ่ พระพุทธปุษยศรีศรีสุวรรณภูมิ) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามคณะสงฆ์จังหวัดกล่าวถวายรายงาน
สำหรับสถานที่ตั้ง “พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี” ได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ “จารึกปุษยคีรี” โดยนักวิชาการส่วนใหญ่ตีความว่า ชื่อ “ปุษยคีรี” ที่ปรากฏในจารึกดังกล่าว หมายถึง “เขาทำเทียม” ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งพบโบราณสถานสำคัญในสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียมายังประเทศไทย ภายในบริเวณ “พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี” มีพระพุทธรูปแกะสลัก “ปางโปรดพุทธมารดา”(กตัญญูกตเวที) ขนาดความสูง 35 เมตร ขนาดหน้าตัก 24.90 เมตร โดยถวายพระนามว่า “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” (หลวงพ่ออู่ทอง) ใช้งบประมาณ 90 ล้านบาท จากเงินบริจาคของคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป การเจาะอุโมงค์บริเวณหลังองค์พระ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเดินประทักษิณรอบองค์พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิได้ การแกะสลักพระ และการเจาะอุโมงค์ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีพุทธศักราช 2564 ปัจจุบัน มีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้ามาสักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก และในอนาคตมีโครงการจัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky Walk) เพื่อพัฒนาให้พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม อย่างยั่งยืนต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ