วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีจัดงาน 109 ปี วันวาน... ที่เดิมบางฯ “อุ้มลูก จูงหลาน ใส่ผ้าไทย ชิมอาหารโบราณ ชมของดีเมืองสุพรรณ” 
ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง”
วันนี้ (1 ธ.ค. 65) เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 109 ปี วันวาน... ที่เดิมบางฯ “อุ้มลูก จูงหลาน ใส่ผ้าไทย ชิมอาหารโบราณ ชมของดีเมืองสุพรรณฯ” ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ครั้งที่ 18 ว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้แสดงออกถึงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประชาชนชาวอำเภอเดิมบางนางบวช โดยได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 18 ปี ซึ่งนับว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ แสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างหาที่สุดมิได้ รวมตลอดถึง การสร้างความสามัคคีภายในอำเภอ จากกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีสมานฉันท์ของชาวอำเภอเดิมบางนางบวช
ด้าน นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอเดิมบางนางบวช กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการสวนเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าโอทอป อาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณฯ และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพี่น้องประชาชนในอำเภอเดิมบางนางบวช
สำหรับงาน 109 ปี วันวาน... ที่เดิมบางฯ “อุ้มลูก จูงหลาน ใส่ผ้าไทย ชิมอาหารโบราณ ชมของดีเมืองสุพรรณฯ” ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. และมีการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดังทุกวัน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ